Mercedes G63

10.219.000.000 

5/5 - (2 đánh giá)
D X R X C
CHIỀU DÀI CƠ SỞ
TỰ TRỌNG/TẢI TRỌNG
ĐỘNG CƠ
DUNG TÍCH CÔNG TẮC
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI
MÔ-MEN XOẮN CỰC ĐẠI
HỘP SỐ
DẪN ĐỘNG
TĂNG TỐC
VẬN TỐC TỐI ĐA
LOẠI NHIÊN LIỆU
DUNG TÍCH BÌNH NHIÊN LIỆU/DỰ TRỮ